Wy¿ywienie

Proponujemy Pañstwu wy¿ywienie w naszym nowo wybudowanym Pensjonacie SAGE zlokalizowanegow pobli¿u mieszkania Chopina.

Obiad (dwa dania): 20 z³. od osoby.
¦niadanie: 15 z³. od osoby.


Zapraszamy do kawiarni na pyszne desery i ma³e co nieco!